Best viewed in Mozila Firefox or Google Chrome.

 • click here
 • hindi films
 • click here
 • marathi films
 • click here
 • marathi natak
 • click here
 • other songs
 • click here
 • singing & acting
 • click here
 • tributes
 • click here
 • photo gallery

  Bal Bharti

  Deva Tujhe Kiti Sundar Aakash

  Singer: Faiyaz Lyrics: G.H.Patil

  Halooch Yaa Ho

  Singer: Faiyaz Lyrics: Kusumagraj

  Maajhyaa Maamaachee Rangeet Gaadee

  Singer: Faiyaz Lyrics: G.H.Patil

  Taptap Taptap Angaavaratee

  Singer: Vani Jairam,Prabhakar Lyrics: Mangesh Padgaonkar

  Yaa Zhopadeet Maajhya

  Singer: Faiyaz,Pramila,Jaiswal Lyrics: Sant Tukdoji Maharaj

  Lejheem Chaale Joraat

  Singer: Prabhakar,Vani,Jaywant,Jaiswal Lyrics: S.B.Ranade

  Devaache Dene He Devaache Dene

  Singer: Faiyaz,Prabhakar,Jaywant Lyrics: G.L.Thokal

  Mangal Desha Pavitra Desha

  Singer: Faiyaz,Pramila,Somnath,Jaiswal Lyrics: Govindagraj

  Yaa Baalaano Yaa Re Yaa

  Singer: Jaiswal,Faiyaz Lyrics: Bha.Ra. Tambe

  Sadaiv Sainikaa Pudhech Jaayche

  Singer: Faiyaz,Vani,Jaywant,Jaiswal Lyrics: Vasant Bapat

  Maauleechyaa Dugdhaparee (Mrug)

  Singer: Faiyaz Lyrics: G.D.Madgulkar

  Chadhvu Gaganee Nishaan

  Singer: Pramila,Faiyaz,Bal,Somnath Lyrics: Ba.Bh.Borkar

  Aanandi Aanand Gade

  Singer: Pamila Datar Lyrics: Balkavi

  Yaa Baaee Yaa

  Singer: Faiyaz Lyrics: Dutt

  Balsaagar Bhaarat Hovo

  Singer: Vani Jairam Lyrics: Sane Gurujee

  Ghaal Ghaal Pingaa Vaaryaa

  Singer: Faiyaz Lyrics: K.B.Nikumb

  Sabke Liye Khula Hai

  Singer: Vani Jairam Lyrics: Sant Tukdoji Maharaj

  Jai Jai Jai Shivraya

  Singer: Faiyaz,Pramila,Jaiswal Lyrics: Raja Badhe